အမျိုးအစားအားလုံး
EN

ပုံမှန် (ultrasonic) နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန် ဖျော်ရည်ထုတ်စက်

ပင်မ> ထုတ်ကုန်များ > ပုံမှန် (ultrasonic) နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန် ဖျော်ရည်ထုတ်စက်

ပုံမှန် (ultrasonic) နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန် ဖျော်ရည်ထုတ်စက်

As the base unit of the extractor field, it can be used for various fields of pharmaceutical, food, and chemical, etc.We can use different extraction process for herbs,flowers,seeds,fruits,leaves,bone etc.like water extraction,solvent extraction, thermal reflux etc.This is the ideal equipment for colleges and universities, research institutes, research and development departments and laboratories of enterprises and institutions to do research or batch production of pharmaceutical plants.

Hot အမျိုးအစားများ