အမျိုးအစားအားလုံး
EN

အပူချိန်နိမ့် အီသနောထုတ်ယူသည့်စက်

ပင်မ> ထုတ်ကုန်များ > အပူချိန်နိမ့် အီသနောထုတ်ယူသည့်စက်

အပူချိန်နိမ့် အီသနောထုတ်ယူသည့်စက်

Low temperature ethanol extraction machine is a machine specifically for the extraction of herb which contain much fat wax. the machine is a whole continuous production line, it include pre-cooling part,extraction part, fine filtration part, first stage ethanol part, second stage ethanol part, vacuum part,heating part, cooling part and etc.the machine also can be equipped with automatic feeding part, de-solvent part, de-color part, de-pesticides&remove heavy metal part, de-carboxy part and ethanol distillation part. the machine can extract high quality spectrum crude oil from biomass directly.

Hot အမျိုးအစားများ